Resensi: Intelektual Masyarakat Membangun

Tuesday, July 24, 2012

Resensi oleh: Hafs Hasbi
Hanya point2 penting diambil, untuk memudahkan rujukan.


Tajuk : Intelektual Masyarakat Membangun
Penulis : Syed Hussein Al-Atas
Tahun : Cetakan Kedua bahasa Melayu, 2009
Penerbit : Dewan Bahasa dan Pustaka

Pengenalan

- Oleh sebab situasi krisis yang meluaskan peluang intelektual itu jarang terjadi, maka kaum intelegensia atau intelektual yang tidak berfungsi didesak oleh dorongan untuk bertindak membentuk kelompok yang berfungsi. Kaum intelektual dilahirkan melalui proses tersebut dan tanpa peranan golongan intelektual akan sia-sialah untuk mengharapkan pemilihan persoalan serta penyelesaiannya secara cerdas dan sedar bagi masalah yang dihadapi masyarakat membangun. Pada tahap tersebut, masalah yang utama bukanlah memilih system pemerintahan atau falsafah politik yang tertentu, tetapi cabaran untuk memiliki masyarakat pemikir yang bersedia membuat pilihan ini. (m/s xxii)
- Dalam kebanyakan masyarakat membangun, idea-idea politik diimport sepenuhnya tanpa mempertimbangkan kesesuaian atau perlu-tidaknya diubah suai mengikut lingkungan yang akan menerimanya. (m/s xxii)

Bab 1 : Latar Belakang Malaysia : Catatan Peribadi

- Faktor kekurangan intelektual dijelaskan kepada tiga iaitu institusi pendidikan negeri yang tidak diarahkan untuk melahirkan manusia kreatif sebaliknya hanya penyediaan sijil, institusi kekeluargaan yang tidak mempunyai minat terhadap intelektual dan kelembaman yang lazim dalam kalangan warga terdidik digabungkan dengan sifat puas diri yang besar menyebabkan tumpulnya minat intelektual. (m/s 1 & 2)
- Syarat mengembangkan rasa kebangsaan melalui integrasi nasional adalah melalui kepimpinan yang efektif dari sekelompok intelektual yang berfungsi dari dunia pemikiran dan penerimaan masyarakat terhadap standard pemikiran yang sentiasa meningkat agar mereka sentiasa teliti dalam memilih gagasan dan kepemimpinan. (m/s 3)
- Abdullah Munsyi mengkaji tentang kemunduran bangsa Melayu dalam ekonomi melalui cerita perjalanannya ke Kelantan. Dalam analisis beliau tentang punca kebekuan ekonomi masyarakat Melayu, beliau menyalahkan masyarakat feudal Melayu; mutu pentadbiran serta penindasan dan keserakahan kaum bangsawan yang berkuasa. Golongan rakyat biasa takut untuk mengumpulkan kekayaan disebabkan besar kemungkinan akan disita oleh penguasa-penguasa dan samseng-samsengnya. Abdullah memuji zaman kekuasaan British di Singapura di bawah pemerintahan Stamford Raffles yang memperkenalkan jaminan keamanan hidup dan hak pemilikan. (m/s 8)


Bab 2 : Kaum Intelektual dan Fungsinya

- Roberto Michels (1949) mendefinisikan intelektual sebagai orang yang memiliki pengetahuan atau dalam erti kata yang lebih khusus, mereka yang mendasarkan penilaiannya terhadap renungan dan pengetahuan, yang kurang langsung dan tidak semata-mata berasal daripada persepsi deria. (m/s 10)
- Herbert Spencer, tidak mempunyai kelayakan akademik tetapi, beliau diiktiraf sebagai salah seorang intelektual yang terkemuka di zamannya. (m/s 11)
- Ciri-ciri social intelektual :
• Direkrut dari segala kelas
• Ditemui sama ada pendukung atau penentang gerakan kebudayaan atau politik
• Bukan pekerja tangan kebanyakannya, cenderung kepada kesusasteraan
• Bergaul dalam kelompok sendiri (sampai satu tahap)
• Tidak hanya tertarik dari segi pengetahuan teknikal semata-mata: tetapi idea tentang agama, kehidupan lebih baik, seni ekonomi kebudayaan dan sebagainya termasuk dalam pemikiran mereka. Melihat dari perspektif luas dan kaitannya.
• Bahagian kecil dalam masyarakat.
- Ketiadaan semangat intelektual atau semangat falsafah menyebabkan berlakunya kelesuan intelektual menurut Jamaludin Al-Afghani (1838-1897). (m/s 14)
- Bidang pemikiran intelektual:
• Pengajuan masalah
• Pentakrifan masalah
• Analisis masalah
• Penyelesaian masalah

Bab 3 : Bebalisme

- Konsep Oblomov sebagai kelesuan dan kemalasan, konsep ini digunakan oleh Goncharov (novelis Rusia), dengan mengambil kira latar belakang Rusia. (m/s 32)
- Rasionaliti : (m/s 35)
• Substansial bermaksud fikiran yang mengungkapkan wawasan yang cerdik atas peristiwa dalam situasi tertentu
• Fungsional merujuk kepada tindakan untuk mencapai tujuan
- Harold Hoffding (1914, The Philosophy of Religion) menyatakan fungsi agama ialah memelihara nilai. Dalam konteks ini, memelihara bererti memikirkan cara dan sarana untuk mempertahankan kebenaran dan nilai yang dijunjung tinggi oleh mereka. (m/s 43)

Bab 4 : Orang Pandir dalam Masyarakat Membangun

- Keseluruhan bab ini bercerita tentang kesilapan serta penyelewengan dalam projek-projek kerajaan.
- Ciri-ciri orang Pandir: (m/s 45)
• Tidak mampu mengenali permasalahan
• Tidak mampu menyelesaikan masalah
• Tidak mampu mempelajari apa-apa yang diperlukan
• Tidak mampu mempelajari seni belajar
• Tidak mengaku kepandirannya
- Tambahan ciri-ciri orang Pandir: (m/s 58)
• Tidak berfikir secara kontekstual
• Hanya bereaksi terhadap hal yang langsung
• Berfikir dalam sebab yang terbatas bukan bersinambung
• Biasanya patuh dan tidak kritis dengan landasan pemikiran sendiri
• Tidak muhasabah diri terhadap situasi
• Tidak konsisten
• Tidak berfikir secara analitis tetapi diskriptif
• Kekurangan tenaga mental dan selalu mengikuti garis perlawanan yang sedikit
• Tidak dapat berbicara pada abstraksi yang tinggi tanpa dibandingkan dengan kenyataan

Bab 5 : Kaum Intelektual dan Masyarakat Membangun 

- Hanya mereka yang aktif dalam politik seperti Mahatma Gandhi dan Jawaharlal Nehru yang memperlihatkan pengaruhnya bukan disebabkan keintelektualan melainkan pengaruh politik. (m/s 64)
- Dua jenis system politik di Negara membangun ialah system politik yang mengizinkan kebebasan ungkapan intelektual sedangkan jenis yang lain berlaku sebaliknya. (m/s 64)
- Bagi memastikan intelektual berfungsi, beliau harus mengadakan pertembungan intelektual dengan rakan sejawat melalui penerbitan mesyuarat dan lain-lain. Pertembungan ini melibatkan isu tempatan dan nasional juga melibatkan isu luar – Intelektual tempatan (m/s 65)
- Contoh : Perbahasan tentang ASEAN. Soal kerjasama, pasaran, mata wang, pemansuhan visa yakni perkara bersifat konseptual adakah dibincangkan atau tidak? (m/s 65)
- Ketiadaan minat intelektual adalah kerana ketiadaan falsafah politik yang maju iaitu falsafah yang digarap secara konsisten dan rasional melalui penerbitan buku-buku. (m/s 66)
- Di Negara jajahan, pendidikan moden ditanamkan – aspek teknologi pendidikan bukannya pandangan falsafah dan rasionaliti. (m/s 70)
- Keperluan elit penguasa seperti berikut: (m/s 74)
• Mempunyai minat intelektual
• Menggunakan autoritinya
• Berdedikasi
• Berdisiplin
• Terpadu
• Berpandangan jauh ke depan
• Berwawasan nasional bukannya provincial
• Bertekad untuk Berjaya
• Bersifat terbuka dan lentur
• Membangkitkan rasa takut dan segan dalam masyarakat
• Terutama direkrut dari golongan professional, buruh dan ahli akademik
- Apabila mula berkuasa orang yang semulajadi demokratis akan mula menyerang demokrasi. Mereka akan dihadapkan dengan masalah nyata dalam mengurus negaranya. (m/s 74)

Bab 6 : Kepentingan Kaum Intelektual

- Pemahaman masyarakat tentang perlunya mereka (doctor, jurutera berbeza dengan intelektual) disebabkan tujuan mereka dikenal pasti dengan jelas, dan tatacara untuk mencapai tujuan itu ditunjuk jelas dengan cara yang sama dan hasilnya jelas. (m/s 77)
- Malaysia membatasi kebebasan bersuara untuk menghindari isu sensitive, seperti peristiwa 13 Mei. Sikap provokatif yang meluas sehari dua sebelum meletusnya huru-hara itu sesungguhnya menunjukkan penyalahgunaan idea kebebasan. Namun, pindaan untuk mengurangkan kebebasan bersuara tidak berdasarkan kepada intelektual disebabkan oleh kelangkaan kaum intelektual yang berada dalam parti yang berkuasa. (m/s 78)
- Edward Shils menyatakan keunggulan kaum intelektual dalam gerakan kemerdekaan disebabkan tidak ada kelompok yang lain. (m/s 79)
- Shils mengkualifikasi sebab golongan intelektual masuk ke dalam politik disebabkan panggilan jiwa, bukan kerana tidak ada golongan lain. (m/s 80)

Bab 7 : Kemunculan Kaum Intelektual

- Demoralisasi social, system pendidikan kita adalah satu kemunafikan, kita belajar tanpa kecintaan belajar, tanpa rasa harga diri, tanpa perasaan yang memerlukan kebenaran. (m/s 91)
- Di Negara-negara membangun, terdapat pemerintah yang tidak dapat bertoleransi terhadap kritikan politik meskipun Negara itu bukan bersifat totalitarian tetapi mengizinkan kritikan pada bukan politik. (m/s 93)

Bab 8 : Keterbelakangan dan Kaum Intelektual : Gejala Rusia dan Masyarakat Membangun

- Anggapan penguasa terhadap fungsi pendidikan, dengan menganggap pendidikan pertama sebagai sarana peningkatan pengetahuan atau latihan untuk suatu profesion dan tidak ditujukan untuk kelahiran manusia baharu. (m/s 97)
- Ilmu pengetahuan diperkenalkan tanpa semangat menyelidik menurut al-Afghani. (m/s 99)
- Ivan Vasilyevich Kireyevsky (1806-1856, penganut gereja Ortodoks, New Principles in Philosophy) menyebut fikiran yang jahil sekalipun didasari dengan keyakinan hati nurani yang paling tulus, akan melahirkan iri hati yang tidak rasional yang merupakan sumber penyimpangan fikiran dan keyakinan. (m/s 101)
- Dmitry Ivanovich Pisarev (1840-1868) seorang revolusioner Rusia menyatakan Manusia baharu (1) mempunyai kegairahan bekerja untuk kepentingan masyarakat, (2) manfaat peribadi manusia baharu bersesuaian dengan manfaat masyarakat, (3)menyerasikan perasaannya dengan penaakulannya (m/s 104)
- Lawan bagi manusia baharu adalah manusia duaan (dualistic man) yang membentuk dua system pemikiran dan sikap yang berdampingan iaitu moden dan tradisional. Hasil dari ilmu pengetahuan moden digunakan, tetapi, orientasi ilmiahnya terhadap kehidupan tidak diasimilasikan atau bahkan tidak dikenali. (m/s 106 & 107)

Bab 9 : Kaum Elit yang Mundur dan Pemodenan

- Isu Brain Drain di Jepun menular ke Negara Asia lain. (penghijrahan sarjana ke luar Negara) (m/s 111)
- Bahasa tempatan yang tidak berkembang menyebabkan berlakunya pembatasan idea-idea ilmiah menyebabkan dialog social dan intelektual tidak cukup kuat untuk melakukan penerombosan (situasi di India). Sebaliknya, di Jepun dan Rusia, ilmu pengetahuan dikomunikasikan dalam bahasa mereka sendiri yang menyebabkan penyebaran pengaruh daripada golongan elit penguasan kepada masyarakat. (m/s 115)
- Perbezaan golongan katolik di Sepanyol dan Filipina bukti agama bukan rintangan, sebaliknya proses pengasimilasian. (m/s 117)
- Hanya orang yang mempunyai fikiran yang aktif dan bersifat menyelidik yang boleh mengubah beban mentalnya sehingga menyingkirkan unsure-unsur yang berlawanan dengan pengaruh orientasi ilmiah dan rasionaliti. (m/s 118) 
- Kemajuan dalam permodenan melalui kekuatan kebiasaan yang berpadu dengan nilai social dan kesedaran. (m/s 118)

Bab 10 : Ilmu Pengetahuan dan Kaum Elit yang Mundur

- Prof D.D Kosambi, intelektual India terkemuka, meninggal 1966, menyatakan prasyarat pengembangan ilmu pengetahuan (1) kebebasan politik (2)sumber tabungan yang cukup (3)ekonomi terancang (4) mengatasi dominasi asing dalam perdagangan antarabangsa (5)menggerakkan orang yang terlibat (6)menggunakan teknik setempat (7)menciptakan metodologi yang sesuai dengan situasi. Dengan kekecualian pada (1), prasyarat ini jarang bahkan tidak dipenuhi. (m/s 122)
- Pembangunan semula institusi pendidikan termasuklah galakan modal kewangan mahupun social.

Bab 11 : Kaum Elit Mundur dan Penyebabnya

- Rasuah bukanlah keharusan sejarah. Rasuah merupakan akibat daripada kacau bilau, kerakusan dan pentadbiran yang tidak sihat. (m/s 132)
- Sekadar menyediakan peluang pekerjaan tidak dapat dipandang sebagai pembangunan. Pembangunan merupakan proses dan perubahan social yang dicirikan dengan hal seperti berikut (1)pengenalan, pada akhirnya akan mendominasi pandangan rasional dan ilmiah atas sector penghidupan utama secara tepat guna (2)penguasaan masalah yang dihadapi (3)mencukupi atau meningkatkanhasil keperluan masyarakat dengan sarana teknologi moden (4)penyamarataan kemakmuran yang adil dan layak(5)standard kemakmuran yang adil dan layak (6)tingkat pelayanan social yang layak (7)kebebasan relative daripada ikatan luar (8)dominasi elit penguasa yang bersungguh-sungguh untuk kesejahteraan umum (9)pendidikan dan kemampuan menulis tersebar luas (10)pengangguran relative yang seidkit (m/s 141)


0 Komen:

Post a Comment

Follow by Email

ash berkongsi (128) cnp copy and paste (37) berita (21) cnp (21) politik (21) sosiologi (19) Science (16) sains (16) tazkirah (15) sejarah (14) falak (13) Quran (12) astronomy (12) filem (11) mahasiswa (11) sajak (11) kesihatan (8) ramadhan (8) Health (7) astrophotography (7) hobi (7) 2012 (6) Sunnah (6) buku (6) conspiracy (6) english (5) tarbiah (5) travelog dq (5) Diet (4) TURKI (4) tips (4) Kajian (3) pemakanan (3) jumaat (2) music (2) pantun (2) Fetih 1453 (1) Kuliyyah Notes (1) LM 2020 (1) Nebula (1) Risalah Nur (1) SMS (1) ash (1) essay (1) psikologi (1) seloka (1)

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP