Muslimah and Ummah Reformation ( Tugas Muslimah dalam Pembentukan UMMAH) - Part 1

Sunday, September 12, 2010

Oleh : Syed Abu Hassan Ali Nadawi

Sekiranya seorang wanita Islam (Muslimah) ingin mengetahui tentang kedudukannya sebagai wanita di dalam Islam maka dia perlu mengetahui tentang tanggungjawabnya di dalam kehidupan yang telah dijadikan oleh Allah S.W.T, dan perlulah dia berusaha untuk memperlengkapkan dirinya dengan pengetahuan (saqafah) yang berguna.MEMPERLENGKAPKAN DIRI DENGAN SAQAFAH

Adalah wajib bagi seseorang wanita Islam untuk memperlengkapkan dirinya dengan SAQAFAH SYARA'IYAH iaitu saqafah yang berkaitan dengan hukum-hukum syara' terutama yang menyentuh fardhu 'ain yang perlu dilakukan oleh setiap individu muslimah. Begitu juga SAQAFAH MA'SIROH iaitu saqafah yang berkaitan dengan pengetahuan semasa seperti realiti yang ada dari semasa ke semasa di negara kita dan juga di luar. Begitu juga mengetahui dengan memperlengkapkan diri dengan akhlak-akhlak yang mulia untuk menjadi seorang yang benar-benar ahli bagi melaksanakan tanggungjawabtanggungjawab untuk dirinya, masyarakatnya serta untuk mencari keredaan Allah S.W.T. Dalam maksud inilah maka di sini disenaraikan beberapa tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh anggota-anggota muslimah.
TANGGUNGJAWAB TERHADAP DEEN


Yang pertama ialah tanggungjawab terhadap deennya sendiri iaitu agama Islam. Maksud tanggungjawab terhadap deen ialah yang pertama, wanita muslimin hendaklah beriman dengan Allah S.W.T dengan iman yang sampai ke peringkat yakin dan tomakninah (puas) mengambil tempat di dalam jiwa dan menjadi panduan rohani bagi mengatur fikiran dan amalannya.

Keyakinan yang dimaksudkan di sini ialah keyakinan hingga ke peringkat setiap sesuatu di dalam kehidupannya mempunyai hubungan dengan ALlah. Sekiranya di dalam setiap aspek dia masih melupakan ALlah SWT itu bermakna keyakinannya belum mencapai keyakinan yang betul, belum melalui proses yang be-tul, keyakinan yang tidak jelas dan keyakinan yang tidak berfungsi di dalam kehidupannya. Seseorang yang mempunyai keyakinan yang betul setiap tindakannya adalah kerana ALlah SWT semata-mata.


Begitu juga keyakinannya terhadap hari akhirat. Dia mesti merasakan bahawa itulah matlamat akhir bagi kehidupannya sebagai seorang Islam. Untuk itu hatinya mestilah betul-betul dibentuk untuk mendapat jaminan apabila sampai kepada matlamat akhir itu.

Dalam masyarakat hari ini kehidupan dunia menjadikan mereka lupa
kepada kehidupan akhirat, kerana mereka tidak memiliki hati nurani yang
bersih yang boleh membuatkan mereka melihat dan menyaksikan matlamat
akhirat itu. Tidak yakin pada akhirat inilah yang membawa kepada
penyelewengan yang banyak di dalam kehidupan umat Islam hari ini.
Walaupun mereka mendakwa mereka yakin kepada hari akhirat tetapi jelas
dalam kehidupan mereka ia menjadi hafalan semata-mata, tidak berfungsi di
dalam kehidupan seorang muslim lelaki atau pun wanita.


Bagaimanakah caranya kita beriman dengan hari akhirat itu hingga
seolah-olah kita betul-betul merasai dan menyaksikan bagaimana siksaan
Allah S.W.T dan bagaimana pula nikmat ALlah S.W.T di akhirat?


Di dalam al-Quranulkarim terdapat banyak ayat-ayat yang memperkatakan
tentang azab dan nikmat di akhirat. Tetapi meskipun perkara itu
dilafazkan kepada masyarakat hari ini, ia tidak masuk ke dalam jiwa, tidak
pernah terlintas di dalam fikiran malah ia lalu begitu sahaja tanpa
meninggalkan kesan. Tetapi perkara ini manakala dilafazkan kepada generasi
awal al-Quranulkarim yang telah diproses oleh Rasulullah S.A.W. mereka
terus nampak, yakin dan terus percaya serta terus melaksanakannya di dalam
kehidupan mereka. Itu merupakan satu perbezaan yang terlalu jauh di antara
mereka dengan masyarakat yang wujud sekarang. Justeru itu di dalam hal ini
jiwa mestilah diproses dengan tarbiyah yang betul supaya ia benar-benar
berfungsi untuk menerima hakikat percaya pada hari akhirat.

Ada pepatah Arab yang bermaksud:

"Tidak ada kampung selepas mati ini untuk seseorang itu tinggal di dalamnya melainkan apa yang dibina dengan amalan-amalan-nya."

Untuk itu kita mestilah memenuhi tuntutan-tuntutan Allah. Itulah di
antara kewajipan wanita terhadap deennya. Banyak lagilah kewajipan itu,
cuma diterangkan secara ringkas sahaja kewajipan-kewajipan yang perlu
dilakukan oleh setiap individu muslim.

Yang ketiga hendaklah seorang wanita muslim meneliti betul-betul perintah Allah S.W.T. — dari segi suruhan maupun tegahanNya — tanpa cuai.

Perkara ini bukanlah boleh dilakukan secara kebetulan sahaja. Tetapi
di dalam masyarakat hari ini adakah mereka benar-benar meneliti suruhan-suruhan
dan tegahan-tegahan Allah S.W.T? Kalau mereka menelitinya
tentulah tidak wujud kehidupan jahiliah yang bertebaran di mana-mana
sahaja hari ini.

Penelitian yang bersungguh-sungguh berkehendakkan suatu
kefahaman dan kesedaran yang betul di dalam jiwa umat Islam. Jika tidak
wujud kesedaran dan kefahaman yang betul tentang bagaimana hendak
mengenal jahiliah dan Islam, akan wujudlah kehidupan yang mencampur
adukkan Islam dengan jahiliah. Satu ketika dia Islam, di ketika yang lain dia tidak mengiyakan apa yang Islam, kata jahiliah. Masa sembahyang dia
merasakan dirinya Islam tetapi pada masa yang lain dia tidak merasakan
adanya hubungan dengan Allah S.W.T, hubungannya dengan matlamat
akhirat.

Itu telah menjadikan masalah. Ini adalah kerana kita tidak diperkenalkan
kepada Islam dengan cara yang betul. Kita hari ini menerima Islam
melalui adat dan warisan. Kita tidak menerima Islam melalui kefahaman,
kesedaran dan keyakinan yang betul. Kita tidak menerima Islam menerusi
keyakinan kepada Allah S.W.T, kepada junjungan Muhammad S.A.W yang
membawa deen ini, yang jelas latarbelakang hidupnya. Tetapi oleh kerana
kepentingan-kepentingan tertentu mereka menukarkan yang haq itu. Itu pun
takdir Allah S.W.T yang kita sendiri memilih takdir itu.

Sekiranya makrifah Allah tidak ada, ilmu lain yang akan mengambil
tempatnya. Sebab itulah ilmu-ilmu yang ada pada hari ini sesat, kerana
makrifah Allah S.W.T tidak jelas padanya. Manakala induk makrifah itu tidak
jelas padanya, makrifah lain yang akan menjadi induk kepada ilmu
pengetahuan. Dengan itu lahirlah keangkuhan di dalam masyarakat manusia.
Orang-orang yang berilmu bermegah dengan ilmunya. Ilmunya digunakan
untuk menekan orang-orang lain. Berlakulah. kezaliman, penindasan di
kalangan masyarakat manusia kerana memahami ilmu tidak secara yang
betul.

Tetapi seandainya makrifah kepada Allah S.W.T menjadi punca kepada
ilmu yang lain, akan tunduk semuanya kepada makrifah ALlah S.W.T, iaitu
ilmu itu akan berjalan dengan baik, tidak ada orang-orang yang berilmu
menjadi angkuh, sombong, takbur, mempergunakan ilmunya untuk
kepentingan diri dan bermegah dengannya. Sebaliknya dia akan
menggunakan ilmunya itu seperti mana yang dikehendaki oleh Allah S.W.T.
Begitulah tugas seorang Islam untuk mendapatkan ilmu.

Kalau hendak dikaji tentang makrifah Allah S.W.T, mestilah diterima
Islam menerusi iman yang betul, melalui sumbernya yang sahih iaitu al-
Quranulkarim, Sunnah Rasulullah S.A.W. dan Sirah Rasulullah S.A.W. Tidak
boleh mengambilnya daripada sumber yang lain. Kalau bersumberkan kepada
yang lain, tidak akan berjumpa dengan makrifah ALlah SWT. Itu yang
menyebabkan kesesatan, Kebanyakan manusia kini meskipun dia berilmu
pengetahuan yang tinggi tetapi dia sesat kerana tidak berinduk kepada
makrifah ALlah S.W.T. Seandainya kita menerima ilmu seperti mereka kita
tidak akan merasai bahawa mereka sesat. Sebaliknya kita akan turut berbangga
dengan mereka. Kita akan me-nyanjung dan bermegah dengan mereka. Kita
pula takut kepada makrifahnya, tidak takut kepada makrifah Allah S.W.T. Kita
menyembunyikan makrifah Allah S.W.T. Kita akan menjadi takut kepada yang
lain, takut kepada CIA — takut sangat kepada mereka kerana mereka pandai,
cekap. Kita tidak menjadi takut kepada makrifah Allah S.W.T yang
mengetahui segala kesulitan yang ada di dalam jiwa kita, yang mengetahui
segala sesuatu.

Sekiranya kita tidak mencari makrifah yang induk terlebih dahulu, iaitu
makrifah Allah S.W.T, makrifah lain akan rosak. Makrifah itu juga akan
menafikan kewujudan Allah S.W.T. Komunis misalnya, dengan makrifah yang
ada padanya menolak kewujudan Allah S.W.T. Begitu juga tidak lama dulu
pernah seorang pemimpin Rusia dengan ilmu yang ada padanya digunakan
untuk ke angkasa lepas untuk melihat Tuhan. Katanya, "Tidak ada Tuhan
pun!" Malangnya, ilmu yang ada padanya itu tidak tunduk kepada makrifah
Allah S.W.T, sebab ilulah dia tidak nampak kewujudan Allah S.W.T. Untuk
mendapat ilmu yang betul mestilah melalui sumbernya yang betul iaitu Al-
Quranulkarim dan Sunnah Rasulullah S.A.W. — terutamanya untuk mengenal
makrifah Allah S.W.T. sebagai punca kepada ilmu yang lain.

Begitu juga seorang wanita Muslim hendaklah mengetahui tentang
sejarah Islam, sejarah peperangan dalam Islam, siasah dalam Islam, nasyar
(kegiatan-kegiatan aqli) dalam Islam. Juga hendaklah diketahui tentang
mujahadah nafs — bagaimana hendak bermujahadah, untuk memproses jiwa
dan melengkapkan diri dengan sifat-sifat yang baik. Dengan memiliki ilmu
seumpama ini barulah seorang wanita boleh melahirkan tasdiq amali iaitu
pelaksanaan dalam bentuk amalan di dalam kehidupan. Jika tidak, ilmu akan
tinggal ilmu, menjadi perhiasan otak sahaja, tidak berjalan di dalam
kehidupannya. Ilmu itu akan tinggal sebagai perbincangan bagi memuaskan
kehendak otak dan akalnya saja tetapi tidak lahir dalam bentuk kenyataan.
Ilmu yang seumpama itu sebenarnya adalah ilmu yang tidak berguna, ilmu
yang tidak berindukkan kepada makrifah Allah S.W.T.

Ilmu sepertimana yang dimaksudkan tadi ialah ilmu yang berkaitan
dengan realiti dari semasa ke semasa, ilmu yang berkaitan dengan ekonomi,
sihhah (kesihatan), sains dan seumpamanya. Semua ilmu ini perlu diketahui
oleh wanita-wanita kerana bukan lelaki sahaja yang hendak melaksanakan
Islam tetapi wanita juga. Manakala wanita hendak melaksanakan Islam,
dirinya akan diukur dengan kemampuan ilmu yang ada pada dirinya. Seperti
Saidatina Aisyah, beliau tahu satu persatu tentang realiti dan syara'. Apabila
para sahabat bertanyakan kepadanya tentang hukum, beliau terus memberikan
fatwa. Sekiranya beliau tidak mengetahui tentang realiti dan syara' sahaja
yang diketahuinya, fatwa yang dikeluarkannya tidak betul. Oleh itu amatlah
perlu bagi seorang wanita Islam membaca suratkhabar harian, majalah
bulanan dan seumpamanya. Semua ini adalah berfaedah. la dipanggil
SAQAFAH ISTIBANAH.

Saqafah Istibanah terbahagi kepada dua bahagian iaitu SYARA' dan
REALITI (WAQF). Membaca merupakan ILMU SIQQAH untuk mengetahui
tentang realiti. Kalau realiti tidak diketahui sukar untuk menghukum. Para
sahabat Rasuluilah S.A.W. dan wanita-wanita Islam dahulu mereka
mengetahui secara terperinci tentang realiti. Misalnya Asma binti Abu Bakar,
faham tentang realiti. Fatimah binti Al-Khattab, orang yang cergas dalam
kegiatan Islam yang pertama bukan sahaja faham secara terperinci dengan
realiti, malah gerakan politik yang baru diwujudkan oleh Rasulullah S.A.W.
juga difahaminya. Kalau hendak dibandingkan dengan wanita hari ini dari
segi kefahamannya ternyata jauh bezanya.Ash : Untuk entry ini, ada beberapa perkataan di -edit ke Bahasa Melayu, bertujuan memudahkan para pembaca. Setakat ini untuk kali ini, bersambung pada waktu lain, inshaALLAH.

1 Komen:

aniq,  Sunday, September 12, 2010 at 10:28:00 PM GMT+8  

subhanallah...bagus2...truskan usaha anda..barakallah..

Post a Comment

Follow by Email

ash berkongsi (128) cnp copy and paste (37) berita (21) cnp (21) politik (21) sosiologi (19) Science (16) sains (16) tazkirah (15) sejarah (14) falak (13) Quran (12) astronomy (12) filem (11) mahasiswa (11) sajak (11) kesihatan (8) ramadhan (8) Health (7) astrophotography (7) hobi (7) 2012 (6) Sunnah (6) buku (6) conspiracy (6) english (5) tarbiah (5) travelog dq (5) Diet (4) TURKI (4) tips (4) Kajian (3) pemakanan (3) jumaat (2) music (2) pantun (2) Fetih 1453 (1) Kuliyyah Notes (1) LM 2020 (1) Nebula (1) Risalah Nur (1) SMS (1) ash (1) essay (1) psikologi (1) seloka (1)

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP